Foreldresupport:   Ring: 116 123 (tast 2)

Lavterskeltilbud i Norge

Vi jobber med å kartlegge tilbud i Norge, dessverre tar dette tid. Kontakt din fastlege for å få informasjon om tilbud i ditt lokalområde. Takk for tålmodigheten.

Tromsø 

Blues Mothers er en mestringsgruppe for nedstemte spedbarnsmødre der også barna deltar på samlingene. Det er et forebyggende lavterskeltilbud i regi av Familiens hus i Tromsø kommune. Gruppen møtes ukentlig over 10 uker med 2 timers varighet på hver samling. Formålet med gruppetilbudet er å styrke kvinnenes psykiske helse og fremme tilknytningen mellom mor og barn.

Les mer

Svangerskap og barseltiden er en periode med store psykososiale endringer. Mange småbarnsforeldre kan oppleve den som vanskelig og utfordrende. Noen kan ha behov for psykologisk rådgivning. Psykhjelpen for de minste er et nytt lavterskeltilbud for denne målgruppen.

Les mer

Institutt for psykologi ved UiT Norges Arktiske Universitet og Forebyggende helsetjenester i Tromsø kommune har i mange år samarbeidet for å kunne best støtte målgruppen. Resultatet er to lavterskeltilbud og ett forskningsprosjekt (God start for små i Nord). Ønsker dere informasjon eller inspirasjon?

Kontakt Blues Mothers: Line Moldestad: line.moldestad@tromso.kommune.no

Kontakt Psykhjelpen og God start for små i nord: Catharina Elisabeth Arfwedson Wang: catharina.wang@uit.no

 

Oslo

Livet kan by på utfordringer for både barn og foreldre. Oslohjelpen i skolen er et tilbud hvor du kan få hjelp med både smått og stort. Oslohjelpen i skolens viktigste oppgaver er å veilede barn/foreldre og lærere.

Les mer

Ålesund, Molde & Kristiansund

Barneblikk skal utvikle tverrfaglege helsestasjonar/familieteam for tettare oppfølging av gravide og familiar med barn i førskulealder der ein av dei vaksne har problem med rus eller har psykiske vanskar. Tverrfaglege helsestajonar/ familieteamet skal hjelpe foreldra med å redusere belastninga for barna. Mange familiar som har/har hatt rusproblem eller psykiske vanskar har behov for ulike hjelpetilbod, og tverrfaglege helsestasjon/familieteamet skal være ein «los» og hjelpar i samarbeid med tenestene i kommuna og spesialisthelsetenesta.

Les mer

Bærum

Vi er en del av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Hensikten er å gi rask og lett tilgjengelig hjelp på et tidlig tidspunkt. Tilbudet gjelder aldersgruppen 0-23 år.  Alle familier kan i perioder ha bekymringer knyttet til psykisk helse, sosiale utfordringer, utvikling og konflikter. Tilbudet er gratis og vi har kort ventetid. PHT består av tre aldersinndelte team som er tverrfaglig sammensatt.  Henvendelser skjer via helsesykepleier/jordmor eller inntakstelefon.

Les mer

Hjelp til selvhjelp – Norge

Hjelptilhjelp.no er en nettportal om psykisk helse. Har kan du søke opp hjelpetilbud og kurs, lese nyheter om angst, depresjon, spiseforstyrrelser, traumer, ADHD, autisme og mye mer. Du kan finne bøker, apper, og videoer. 

Les mer

Har din kommune et lavterskeltilbud som ikke er listet her? Kontakt oss via skjemaet under så legger vi ut informasjon.

Du kan nå støtte oss gjennom Vipps!

Skriv navn og e-post i kommentarfeltet. Bruk vårt nr.:

505593